Huurovereenkomst en gegevens

Huurovereen-komst en gegevens

2. Huurovereenkomst en gegevens

Als u de huur wilt opzeggen vergeet dan niet dat u één kalendermaand opzegtermijn heeft. De huuropzegging valt altijd op de eerste dag van een kalendermaand. De laatste dag van de kalendermaand waarin u opzegt zal dan de laatste dag huur zijn. 

In de Toelichting huuropzegging en oplevering woning kunt u terugvinden wat wij van u verwachten bij een huuropzegging en bij de oplevering van uw woning.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke mededeling van uw vorige verhuurder aan uw nieuwe verhuurder waarin staat of u in uw huurperiode bij uw vorige verhuurder bijvoorbeeld huurachterstand heeft gehad of dat u andere vormen van ‘wanprestatie’ heeft gepleegd, zoals onbevoegde onderverhuur, het veroorzaken van overlast of het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is. 

Als u gaat verhuizen dan kan het zijn dat de nieuwe verhuurder vraagt om een verhuurdersverklaring.

Het is belangrijk dat wij de juiste contactgegevens hebben van onze huurders. Wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan aan ons door.

Als uw gezinssituatie wijzigt dan worden wij hiervan graag op de hoogte gehouden zodat er eventueel een allonge kan worden opgemaakt. Een allonge wordt gebruikt om na het afsluiten van een huurovereenkomst of gedurende de looptijd ervan aanvullende afspraken te maken.

In de volgende gevallen dient er een allonge te worden opgemaakt: 

 • Inschrijving van een medehuurder
 • Uitschrijving van een medehuurder 
 • Inschrijving van een medebewoner 
 • Uitschrijving van een medebewoner

Een medehuurder heeft rechten en plichten ten aanzien van de huurovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld uw echtgenoot, geregistreerd partner of uw partner. Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont. Dit kan uw kind zijn, maar ook uw partner, een familielid of kennis.

Wilt u graag een huisdier houden dan dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij ons.

 

Krijgt u toestemming dan is dit altijd met de voorwaarde dat uw huisdier geen overlast mag veroorzaken. Mocht uw huisdier schade veroorzaken aan de woning dan zijn de kosten voor het herstellen van deze schade voor uzelf. 

2. Huurovereenkomst en gegevens

Als u de huur wilt opzeggen vergeet dan niet dat u één kalendermaand opzegtermijn heeft. De huuropzegging valt altijd op de eerste dag van een kalendermaand. De laatste dag van de kalendermaand waarin u opzegt zal dan de laatste dag huur zijn. 

In de Toelichting huuropzegging en oplevering woning kunt u terugvinden wat wij van u verwachten bij een huuropzegging en bij de oplevering van uw woning.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke mededeling van uw vorige verhuurder aan uw nieuwe verhuurder waarin staat of u in uw huurperiode bij uw vorige verhuurder bijvoorbeeld huurachterstand heeft gehad of dat u andere vormen van ‘wanprestatie’ heeft gepleegd, zoals onbevoegde onderverhuur, het veroorzaken van overlast of het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is. 

Als u gaat verhuizen dan kan het zijn dat de nieuwe verhuurder vraagt om een verhuurdersverklaring.

Het is belangrijk dat wij de juiste contactgegevens hebben van onze huurders. Wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan aan ons door.

Als uw gezinssituatie wijzigt dan worden wij hiervan graag op de hoogte gehouden zodat er eventueel een allonge kan worden opgemaakt. Een allonge wordt gebruikt om na het afsluiten van een huurovereenkomst of gedurende de looptijd ervan aanvullende afspraken te maken.

In de volgende gevallen dient er een allonge te worden opgemaakt: 

 • Inschrijving van een medehuurder
 • Uitschrijving van een medehuurder 
 • Inschrijving van een medebewoner 
 • Uitschrijving van een medebewoner

Een medehuurder heeft rechten en plichten ten aanzien van de huurovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld uw echtgenoot, geregistreerd partner of uw partner. Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont. Dit kan uw kind zijn, maar ook uw partner, een familielid of kennis.

Wilt u graag een huisdier houden dan dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij ons.

 

Krijgt u toestemming dan is dit altijd met de voorwaarde dat uw huisdier geen overlast mag veroorzaken. Mocht uw huisdier schade veroorzaken aan de woning dan zijn de kosten voor het herstellen van deze schade voor uzelf. 

2. Huurovereenkomst en gegevens

Als u de huur wilt opzeggen vergeet dan niet dat u één kalendermaand opzegtermijn heeft. De huuropzegging valt altijd op de eerste dag van een kalendermaand. De laatste dag van de kalendermaand waarin u opzegt zal dan de laatste dag huur zijn. 

In de Toelichting huuropzegging en oplevering woning kunt u terugvinden wat wij van u verwachten bij een huuropzegging en bij de oplevering van uw woning.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke mededeling van uw vorige verhuurder aan uw nieuwe verhuurder waarin staat of u in uw huurperiode bij uw vorige verhuurder bijvoorbeeld huurachterstand heeft gehad of dat u andere vormen van ‘wanprestatie’ heeft gepleegd, zoals onbevoegde onderverhuur, het veroorzaken van overlast of het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is. 

Als u gaat verhuizen dan kan het zijn dat de nieuwe verhuurder vraagt om een verhuurdersverklaring.

Het is belangrijk dat wij de juiste contactgegevens hebben van onze huurders. Wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan aan ons door.

Als uw gezinssituatie wijzigt dan worden wij hiervan graag op de hoogte gehouden zodat er eventueel een allonge kan worden opgemaakt. Een allonge wordt gebruikt om na het afsluiten van een huurovereenkomst of gedurende de looptijd ervan aanvullende afspraken te maken.

In de volgende gevallen dient er een allonge te worden opgemaakt: 

 • Inschrijving van een medehuurder
 • Uitschrijving van een medehuurder 
 • Inschrijving van een medebewoner 
 • Uitschrijving van een medebewoner

Een medehuurder heeft rechten en plichten ten aanzien van de huurovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld uw echtgenoot, geregistreerd partner of uw partner. Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont. Dit kan uw kind zijn, maar ook uw partner, een familielid of kennis.

Wilt u graag een huisdier houden dan dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij ons.

 

Krijgt u toestemming dan is dit altijd met de voorwaarde dat uw huisdier geen overlast mag veroorzaken. Mocht uw huisdier schade veroorzaken aan de woning dan zijn de kosten voor het herstellen van deze schade voor uzelf. 

3. Huurovereenkomst en gegevens

Als u de huur wilt opzeggen vergeet dan niet dat u één kalendermaand opzegtermijn heeft. De huuropzegging valt altijd op de eerste dag van een kalendermaand. De laatste dag van de kalendermaand waarin u opzegt zal dan de laatste dag huur zijn. 

In de Toelichting huuropzegging en oplevering woning kunt u terugvinden wat wij van u verwachten bij een huuropzegging en bij de oplevering van uw woning.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke mededeling van uw vorige verhuurder aan uw nieuwe verhuurder waarin staat of u in uw huurperiode bij uw vorige verhuurder bijvoorbeeld huurachterstand heeft gehad of dat u andere vormen van ‘wanprestatie’ heeft gepleegd, zoals onbevoegde onderverhuur, het veroorzaken van overlast of het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is. 

Als u gaat verhuizen dan kan het zijn dat de nieuwe verhuurder vraagt om een verhuurdersverklaring.
Het is belangrijk dat wij de juiste contactgegevens hebben van onze huurders. Wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan aan ons door.

Als uw gezinssituatie wijzigt dan worden wij hiervan graag op de hoogte gehouden zodat er eventueel een allonge kan worden opgemaakt. Een allonge wordt gebruikt om na het afsluiten van een huurovereenkomst of gedurende de looptijd ervan aanvullende afspraken te maken.

In de volgende gevallen dient er een allonge te worden opgemaakt: 

 • Inschrijving van een medehuurder
 • Uitschrijving van een medehuurder 
 • Inschrijving van een medebewoner 

  Uitschrijving van een medebewoner Een medehuurder heeft rechten en plichten ten aanzien van de huurovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld uw echtgenoot, geregistreerd partner of uw partner. Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont. Dit kan uw kind zijn, maar ook uw partner, een familielid of kennis.
Wilt u graag een huisdier houden dan dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij ons.

Krijgt u toestemming dan is dit altijd met de voorwaarde dat uw huisdier geen overlast mag veroorzaken. Mocht uw huisdier schade veroorzaken aan de woning dan zijn de kosten voor het herstellen van deze schade voor uzelf. 

Geen antwoord op uw vraag?

Als uw vraag niet wordt beantwoord in de veel gestelde vragen, neem dan contact met ons op.