Verhuurder

Werkwijze

Adequaat beheer van uw vastgoedportefeuille zorgt voor waardebehoud op de langetermijn. Wij zijn een professionele en uiterst betrouwbare partij die staat voorkwaliteit. Voor onze klanten bieden wij:

 

 • Zowel vastgoedmanagement als fondsmanagement;
 • Periodieke rapportages en overleg;
 • Vroegtijdig inspelen op ontwikkelingen of bedreigingen in markt;
 • Een klein, deskundig team met jarenlange ervaring;
 • Een groot netwerk aan professionele lokale partners;
 • Snel en accuraat handelen bij problemen en calamiteiten;
 • Gemak, rust en zekerheid voor de eigenaar.
BemmelHaarlem-84

Commercieel beheer

Administratief beheer

Technisch beheer

Onder Commercieel Beheer vallen o.a. de volgende zaken:

 

 • Opstellen van huurovereenkomsten
 • Adviseren van eigenaar voor wat betreft de huur
 • Begeleiden van huurder bij aanvragen
  voorzieningen
 • Opleveren van het object
 • Financiële afwikkeling met huurder
 • Opstellen van inspectierapporten

Onder Administratief Beheer vallen o.a. de volgende zaken:

 

 • Innen van de huur en bijkomende kosten
 • Bewaken van tijdige en volledige betaling door de huurder
 • Periodieke rapportage over achterstanden en procedures
 • Verwerken van facturen en bankmutaties
 • Bepalen en doorvoeren van periodieke huurverhogingen
 • Administreren van servicekosten en afrekenen met de huurders
 • Informeren of bemiddelen bij en over verzekeringen
 • Maandelijkse verrekening van huren en kosten

Onder het Technisch Beheer vallen o.a. de volgende zaken:

 

 • Opstellen van een meerjarig onderhoudsplan en jaarplan
 • Monitoren van de staat van de objecten
 • Begeleiding bij verbouwingen of groot onderhoud
 • Vlotte en accurate afwikkeling van schades
 • Direct optreden bij spoedeisende zaken en klein onderhoudszaken
 • Opvragen en beoordelen van offertes bij grote onderhoudszaken

Fondsbeheer

Naast het dagelijks vastgoedbeheer biedt Beauvastgoed ook fondsbeheer aan. Fondsbeheer betreft de periodieke rapportage over uw portefeuille, ongeacht de juridische structuur van uw portefeuille. Bij ons bestaat fondsbeheer uit de volgende rapportages:

 

 • Managementrapportages over kosten
 • Kwartaalrapportages
 • Jaarverslagen en fiscale rapportages
 • Cash-flow prognoses en realisaties
Bernhardstraat Leiden