Huurder

Klachten, storingen, reparatie- en onderhoudsverzoeken

Woningen

Huurt u bij ons een woning en heeft u te maken met een storing, heeft u een klacht of een reparatieverzoek, dan verzoeken wij u om eerst onze ‘Onderhoudswijzer woningen en de algemene bepalingen behorende bij uw huurovereenkomst te raadplegen. In deze documenten kunt u terugvinden welke zaken voor eigen rekening en verantwoording van u als huurder zijn.

 

Winkel, kantoor, parkeerplaats of bedrijfsruimte

Huurt u een winkel, kantoor, parkeerplaats of bedrijfsruimte? Hiervoor verwijzen wij u naar de algemene bepalingen horende bij uw contract, waarin exact staat omschreven welke zaken voor rekening van huurder dan wel verhuurder zijn.

 

Het doorgeven van klachten, storingen, reparatie- en onderhoudsverzoeken

Voor klachten, storingen, reparatie- en onderhoudsverzoeken die volgens de ‘Onderhoudswijzer woningen’ en/of de algemene bepalingen behorende bij uw huurovereenkomst niet onder rekening en verantwoording van u als huurder vallen,  kunt u een email sturen naar: servicedesk@beauvastgoed.nl


Let op!
Om uw klacht, storing, reparatie- of onderhoudsverzoek in behandeling te kunnen nemen dient u tenminste de volgende gegevens in uw email op te nemen:

  • Een heldere omschrijving van de betreffende klacht, storing, reparatie- of onderhoudsverzoek inclusief duidelijke foto’s indien van toepassing.
  • Uw contactgegevens: uw naam, uw volledige adres en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

 

Spoedmeldingen!

Spoedmeldingen zijn reparaties die absoluut niet kunnen wachten tot de volgende dag of tot na het weekend.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een ernstig lekkende waterleiding, een gaslek, een verstopte hoofdriolering in een appartementencomplex of flat, een ernstige daklekkage of een liftstoring. Bij spoedmeldingen verzoeken wij u om direct telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0172 – 74 26 55.

 

Administratieve vragen

Voor (financieel) administratieve vragen of wijzigingen kunt u een email sturen naar info@beauvastgoed.nl of contact met ons opnemen
via telefoonnummer 0172 – 74 26 55.

Huur

U bent uw huur bij vooruitbetaling verschuldigd; steeds voor of uiterlijk op de 1e dag van iedere kalendermaand. Indien u ons gemachtigd heeft tot automatische incasso van de huursom, zal de huur telkens op de 1e werkdag van de maand van uw bankrekening worden afgeschreven. Op deze manier verzekert u zichzelf van tijdige betaling! Wij geven er de voorkeur aan dat onze huurders via automatische incasso betalen. Indien u ook wilt overstappen naar automatische incassering van de huursom, dan kunt u dit doorgeven via info@beauvastgoed.nl 

Servicekosten

In veel gevallen betaalt u als huurder een maandelijks voorschot servicekosten.
Dit voorschot heeft betrekking op bijvoorbeeld elektra, de liftinstallatie of glasbewassing.
In het opvolgende jaar worden de servicekosten met u afgerekend. Dit kan leiden tot een teruggaaf of bijbetaling.