Huurder

verhuurder_img2

Klachten en onderhoud

Wanneer er zich een klacht of storing voordoet, kunt u contact met ons opnemen via het huurdersportaal. Er zijn echter wel een aantal regels waaraan zowel u als huurder en wij als verhuurder zich dienen te houden. Bent u huurder van een appartement of woning? Dan attenderen wij u op het besluit kleine herstellingen. Hierin is vastgelegd voor wiens rekening de herstelling of het onderhoud is. Het besluit kunt u onderaan deze pagina downloaden. Huurt u een winkel, kantoor, parkeerplaats of bedrijfsruimte? Hiervoor verwijzen wij u naar de algemene bepalingen horende bij uw contract, waarin exact staat omschreven welke zaken voor rekening van huurder dan wel verhuurder zijn. De algemene bepalingen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Huur

U bent uw huur bij vooruitbetaling verschuldigd; steeds voor of uiterlijk op de 1e dag van iedere kalendermaand. Indien u ons gemachtigd heeft tot automatische incasso van de huurpenningen, zal de huur telkens op de 1e werkdag van de maand van uw bankrekening worden afgeschreven. Op deze manier verzekert u zichzelf van tijdige betaling! Wij geven er de voorkeur aan dat onze huurders via automatische incasso betalen. Indien u ook wilt overstappen naar automatische incassering van de huurpenningen dan kunt u ons hiertoe machtigen via het formulier automatische incasso, dat onderaan deze pagina te downloaden is.

verhuuder_img1

Servicekosten

In veel gevallen betaalt u als huurder een maandelijks voorschot servicekosten. Dit voorschot heeft betrekking op bijvoorbeeld elektra, de liftinstallatie of glasbewassing. Uiterlijk in juni na afloop van een jaar, worden de servicekosten met u afgerekend. Dit kan leiden tot een teruggaaf of bijbetaling.

Downloads

Onderhoudswijzer woningen

AB kantoorruimte februari 1996

AB kantoorruimte februari 2015

AB winkelruimte augustus 2008

AB winkelruimte oktober 2012

AB woonruimte juli 2003