Huurder

Klachten, storingen, reparatie- en onderhoudsverzoeken


Woningen

Huurt u bij ons een woning en heeft u te maken met een storing, heeft u een klacht of een reparatieverzoek, dan verzoeken wij u om eerst onze ‘Onderhoudswijzer woningen en de algemene bepalingen behorende bij uw huurovereenkomst te raadplegen. In deze documenten kunt u terugvinden welke zaken voor eigen rekening en verantwoording van u als huurder zijn. De onderhoudswijzer kunt u via bovenstaande link raadplegen en is tevens onderaan deze webpagina via Downloads te downloaden.

 

Winkel, kantoor, parkeerplaats of bedrijfsruimte

Huurt u een winkel, kantoor, parkeerplaats of bedrijfsruimte? Hiervoor verwijzen wij u naar de algemene bepalingen horende bij uw contract, waarin exact staat omschreven welke zaken voor rekening van huurder dan wel verhuurder zijn. De algemene bepalingen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

 

Het doorgeven van klachten, storingen, reparatie- en onderhoudsverzoeken

Voor klachten, storingen, reparatie- en onderhoudsverzoeken die volgens de ‘Onderhoudswijzer woningen’ en/of de algemene bepalingen behorende bij uw huurovereenkomst niet onder rekening en verantwoording van u als huurder vallen,  kunt u een email sturen naar: servicedesk@beauvastgoed.nl


Let op!
Om uw klacht, storing, reparatie- of onderhoudsverzoek in behandeling te kunnen nemen dient u tenminste de volgende gegevens in uw email op te nemen:

  • Een heldere omschrijving van de betreffende klacht, storing, reparatie- of onderhoudsverzoek inclusief duidelijke foto’s indien van toepassing.
  • Uw contactgegevens: uw naam, uw volledige adres en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.


Spoedmeldingen!

Spoedmeldingen zijn reparaties die absoluut niet kunnen wachten tot de volgende dag of tot na het weekend.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een ernstig lekkende waterleiding, een gaslek, een verstopte hoofdriolering in een appartementencomplex of flat, een ernstige daklekkage of een liftstoring. Bij spoedmeldingen verzoeken wij u om direct telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0172 – 74 26 55

 

Administratieve vragen

Voor (financieel) administratieve vragen of wijzigingen kunt u een email sturen naar info@beauvastgoed.nl of contact met ons opnemen
via telefoonnummer 0172 – 74 26 55

Huur

U bent uw huur bij vooruitbetaling verschuldigd; steeds voor of uiterlijk op de 1e dag van iedere kalendermaand. Indien u ons gemachtigd heeft tot automatische incasso van de huursom, zal de huur telkens op de 1e werkdag van de maand van uw bankrekening worden afgeschreven. Op deze manier verzekert u zichzelf van tijdige betaling! Wij geven er de voorkeur aan dat onze huurders via automatische incasso betalen. Indien u ook wilt overstappen naar automatische incassering van de huursom, dan kunt u dit doorgeven via info@beauvastgoed.nl 

Servicekosten

In veel gevallen betaalt u als huurder een maandelijks voorschot servicekosten.
Dit voorschot heeft betrekking op bijvoorbeeld elektra, de liftinstallatie of glasbewassing.
In het opvolgende jaar worden de servicekosten met u afgerekend. Dit kan leiden tot een teruggaaf of bijbetaling

Downloads

AB kantoorruimte februari 1996

AB kantoorruimte februari 2015

AB winkelruimte augustus 2008

AB winkelruimte oktober 2012

AB woonruimte januari 2020