Huurder

Klachten, storingen, reparatie- en onderhoudsverzoeken


Woningen

Huurt u bij ons een woning en heeft u te maken met een storing, klacht of heeft u een reparatieverzoek, dan verzoeken wij u om eerst onze ‘Onderhoudswijzer woningen te raadplegen, welke u kunt terugvinden op deze webpagina onder ‘Downloads. In dit document kunt u terugvinden welke zaken voor eigen rekening en verantwoording van huurder zijn en welke van de verhuurder.

 

Winkel, kantoor, parkeerplaats of bedrijfsruimte

Huurt u een winkel, kantoor, parkeerplaats of bedrijfsruimte? Hiervoor verwijzen wij u naar de algemene bepalingen horende bij uw contract, waarin exact staat omschreven welke zaken voor rekening van huurder dan wel verhuurder zijn. De algemene bepalingen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

 

Het doorgeven van klachten, storingen, reparatie- en onderhoudsverzoeken

Voor klachten, storingen, reparatie- en onderhoudsverzoeken van zaken die, volgens de ‘Onderhoudswijzer voor woningen’ en/of de algemene bepalingen behorende bij u contract, onder de verhuurder vallen, kunt u een email sturen naar: servicedesk@beauvastgoed.nl


Let op! Om uw klacht, storing, reparatie- of onderhoudsverzoek in behandeling te kunnen nemen dient u tenminste de volgende gegevens in uw email op te nemen:

 

  • Een heldere omschrijving van de betreffende klacht, storing, reparatie- of onderhoudsverzoek inclusief foto’s indien van toepassing.
  • Uw volledige contactgegevens: naam, adres en telefoonnummer.


Spoedmeldingen!

Spoedmeldingen zijn reparaties die absoluut niet kunnen wachten tot de volgende dag of tot na het weekend.
Denkt u hierbij aan een ernstig lekkende waterleiding, een gaslek of een verstopte hoofdriolering in een appartementencomplex of flat, een ernstige daklekkage of een liftstoring. Bij spoedmeldingen verzoeken wij u om direct telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0172 – 7426 55

 

Administratieve vragen

Voor (financieel) administratieve vragen of wijzigingen kunt u een email sturen naar info@beauvastgoed.nl of contact met ons opnemen via telefoonnummer 0172 – 7426 55

Huur

U bent uw huur bij vooruitbetaling verschuldigd; steeds voor of uiterlijk op de 1e dag van iedere kalendermaand. Indien u ons gemachtigd heeft tot automatische incasso van de huursom, zal de huur telkens op de 1e werkdag van de maand van uw bankrekening worden afgeschreven. Op deze manier verzekert u zichzelf van tijdige betaling! Wij geven er de voorkeur aan dat onze huurders via automatische incasso betalen. Indien u ook wilt overstappen naar automatische incassering van de huursom, dan kunt u dit doorgeven via info@beauvastgoed.nl 

Servicekosten

In veel gevallen betaalt u als huurder een maandelijks voorschot servicekosten.
Dit voorschot heeft betrekking op bijvoorbeeld elektra, de liftinstallatie of glasbewassing.
In het opvolgende jaar worden de servicekosten met u afgerekend. Dit kan leiden tot een teruggaaf of bijbetaling

Downloads

Onderhoudswijzer woningen

AB kantoorruimte februari 1996

AB kantoorruimte februari 2015

AB winkelruimte augustus 2008

AB winkelruimte oktober 2012

AB woonruimte januari 2020