Bedrijfsruimtes

1. Huurovereenkomst, huurbetaling en servicekosten

Als u de huur wilt opzeggen houdt dan altijd rekening met de opzegtermijn. Raadpleeg voor de opzegtermijn uw huurovereenkomst. Opzegging van de huurovereenkomst dient vrijwel altijd te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. De opzegging kunt u sturen naar het volgende adres: 

Beauvastgoed Beheer B.V.
Aarkade 7
2406 BV Alphen aan den Rijn

De opzegging kunt u ook mailen aan verhuur@beauvastgoed.nl.

Mocht de contactpersoon wijzigen binnen uw bedrijf dan vernemen wij dit graag via verhuur@beauvastgoed.nl. Wij ontvangen graag de volgende gegevens van de nieuwe contactpersoon: 

    • Naam 
    • E-mailadres 
    • Telefoonnummer 

U betaalt iedere maand de huur aan ons. Het volledige huurbedrag dient voor de eerste dag van de maand te zijn betaald. 
U kunt de huur zelf overmaken of u kunt gebruik maken van een automatische incasso. Bij een automatische incasso betaalt u altijd op tijd en u weet tevens van tevoren wanneer de huur wordt afgeschreven.
De verhuurder mag jaarlijks de huurprijs verhogen van de door u gehuurde woning. Voor de wettelijke regels voor huurverhogingen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.
Soms zijn er omstandigheden waardoor het niet lukt om uw huur op tijd of in één keer te betalen. Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten via administratie@beauvastgoed.nl. Wij zoeken samen naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn of een paar dagen uitstel. Het belangrijkste is dat u met ons in gesprek gaat om te voorkomen dat de achterstand oploopt. 

Als uw betaling niet op tijd is dan ontvangt u een betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering wordt automatisch vanuit ons systeem verzonden.
Betaalt u momenteel via een automatische incasso en wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Vul dan het formulier automatische incasso in.
Vaak betaalt u bij een bedrijfsruimte ook servicekosten. Servicekosten zijn vergoedingen voor bijkomende leveringen en diensten. Dit is per bedrijfsruimte verschillend en betreft bijvoorbeeld elektriciteit, schoonmaak, liftinstallaties en glasbewassing.  Ieder jaar ontvangt u een afrekening van de daadwerkelijk gemaakte servicekosten. Dit kan leiden tot een bijbetaling of teruggave. Heeft u vragen over de servicekosten? Neem dan contact met ons op via administratie@beauvastgoed.nl. 

Geen antwoord op uw vraag?

Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, neem dan contact met ons op.