Veel gestelde vragen

8. Overlast en klachten

Het is zeer vervelend en onwenselijk dat u overlast ervaart. Komt u er niet uit met de overlastveroorzaker dan kunt u contact met ons opnemen door middel van het invullen van het overlastformulier.
Het is zeer vervelend en onwenselijk dat u overlast ervaart.

Ga in gesprek met de overlastveroorzaker

Voordat u bij ons een melding maakt van overlast, vragen wij u eerst het gesprek aan te gaan met de overlastveroorzaker. Vaak blijkt dat de veroorzaker het niet met opzet doet en een goed gesprek kan een oplossing bieden. Het is bij zo’n gesprek van belang dat dit op een rustig moment plaatsvindt. Verder kunt u aan de veroorzaker vragen of hij wellicht ook overlast van u ervaart. Op deze manier laat u zien dat u ook aan hen denkt. Verder kunt u afspraken maken tijdens het gesprek over hoe u een dergelijke situatie kunt voorkomen.

Vraag hulp bij buurtbemiddeling of schakel de politie in

Mochten de gesprekken niets opleveren dan kunt u eventueel ook buurtbemiddeling inschakelen via uw gemeente of hulp vragen aan toezichthouders zoals een huismeester of een wijkagent.

Meld de overlast bij ons

Komt u er niet uit dan kunt u uiteraard contact met ons op nemen door middel van het invullen van het overlastformulier.

Wij willen u erop wijzen dat wanneer de overlastveroorzaker geen huurder is van een woning van ons, het voor ons moeilijker is om contact op te nemen met de veroorzaker.

Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om te zorgen dat de overlast verminderd of zelfs niet meer plaatsvindt. Wees u er echter wel van bewust dat ook wij niet altijd iets kunnen doen. Wij mogen als verhuurder niet zomaar om elke reden de huur opzeggen en een huurder uit huis zetten.

Overlast moet u kunnen bewijzen en dossiervorming is hierbij zeer belangrijk. Houd daarom een logboek bij waarin u schrijft wanneer u overlast ervaart en welke vorm van overlast het betreft. Dit logboek kunt u toevoegen als bijlage aan het overlastformulier.
Mocht er een strafbaar feit worden gepleegd in de buurt of de openbare orde wordt verstoord dan adviseren wij u contact op te nemen met de politie (0900-8844).
Zoals omschreven in de algemene bepalingen, welke u als bijlage bij de huurovereenkomst heeft ontvangen, dient u de verhuurder, alsmede de daartoe door verhuurder aangewezen personen, in de gelegenheid te stellen het gehuurde te betreden voor het uitvoeren van inspecties. Een inspectie duurt vaak maximaal 10 minuten.

Tijdens het bezoek zal de inspecteur alle kamers in de woning bekijken en eventuele bijzonderheden noteren. Na de inspectie zal het ‘Formulier wooninspectie’ worden ingevuld en ondertekend door u als huurder en de inspecteur. Mocht u vragen hebben tijdens de inspectie dan kunt u deze uiteraard stellen.

Zoals omschreven in de algemene bepalingen, welke u als bijlage bij de huurovereenkomst heeft ontvangen, dient u de verhuurder, alsmede de daartoe door verhuurder aangewezen personen, in de gelegenheid te stellen het gehuurde te betreden voor het uitvoeren van inspecties. Een inspectie duurt vaak maximaal 10 minuten.

Tijdens het bezoek zal de inspecteur alle kamers in de woning bekijken en eventuele bijzonderheden noteren. Na de inspectie zal het Formulier wooninspectie’. worden ingevuld en ondertekend door u als huurder en de inspecteur. Mocht u vragen hebben tijdens de inspectie dan kunt u deze uiteraard stellen.

Als u de huur heeft opgezegd dan is het afhankelijk van de aandachtspunten die bij de voorinspectie naar voren komen, of wij besluiten om een tussentijdse inspectie met u in te plannen. Wij zullen hiervoor een afspraak met u maken of vragen om duidelijke overzichtsfoto’s te maken en deze naar ons te mailen.

Een hennepkwekerij lijkt misschien onschuldig, maar dat is het zeker niet. Henneptelers veroorzaken regelmatig overlast in zowel woningen als bedrijfspanden en maken de buurt daarmee onveilig.

De volgende kenmerken kunnen wijzen op een kwekerij:

 • Een vreemde geur in en/of rond het pand, die doet denken aan hennep
 • Een continu zoemend geluid dat te horen is in en/of rond het pand
 • Er is een dakraam dat altijd open staat, er zitten roosters in de gevel of er is een ontluchtingspijp op het dak geïnstalleerd
 • Muren, vloeren en/of plafonds voelen vochtig
 • De ramen zijn afgeplakt of de gordijnen zijn altijd dicht
 • Condens op één of enkele ramen
 • Regelmatige stroomstoringen
 • Continu brandende lampen
 • Gesloten deuren/ruimtes
 • Er lopen op rare tijdstippen mensen rond het pand met spullen te sjouwen
 • Het is niet duidelijk of de bewoner permanent in het pand woont
 • Bij sneeuw blijft dit niet liggen door warmte in het pand
 • De tuin is niet veranderd sinds de oplevering of de tuin is in slechte staat.


Het is ook goed om te weten dat een hennepkwekerij kan worden opgebouwd op allerlei locaties, zoals zolders, kelders, schuren en tuinhuisjes.

Als u denkt dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit, geef dit dan door aan de politie (0900-8844), of de landelijke kliklijn Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

Uiteraard is het ook belangrijk om uw verdenkingen te melden bij ons. Dit kan via verhuur@beauvastgoed.nl. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Geef bij uw melding duidelijk aan om welk adres het gaat.

Mocht u liever telefonisch een melding willen maken bij ons, dan kan dit ook via 0172-742655. Dit kan uiteraard ook anoniem.

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is feitelijk een vorm van bedrog; de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal.

U herkent woonfraude doordat:

 • De bewoners moeilijk aanspreekbaar zijn en anoniem willen blijven.
 • Er nooit iemand in de woning te zien is.
 • Er steeds andere mensen in de woning zijn dan de huurder.
 • Bezoekers na een paar minuten weer buiten staan.
 • De gordijnen van de woning altijd dicht zijn.
 • De ramen van de woning zijn dichtgeplakt.
 • Er vreemde geluiden en/of een vreemde lucht uit de woning komt.
 • De brievenbus van de woning vol is of bijna nooit wordt leeggehaald.

Als u denkt dat er woonfraude wordt gepleegd dan kunt u dit bij ons melden. Stuur een e-mail aan verhuur@beauvastgoed.nl. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Geef bij uw melding duidelijk aan om welk adres het gaat, waarom u denkt dat het woonfraude is en om welk soort woonfraude het gaat. Denk hierbij aan illegale onderverhuur, verkoop van drugs, prostitutie, leegstand, woningruil zonder toestemming, opslag en/of bedrijf aan huis.

Mocht u liever telefonisch een melding willen maken, dan kan dit ook via 0172-742655. Dit kan uiteraard ook anoniem.

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Daar werkt iedereen bij Beauvastgoed hard voor. Wij vinden het vervelend dat u niet tevreden bent. Geef uw klacht aan ons door en Beauvastgoed zoekt samen met u naar een passende oplossing.  

Geen antwoord op uw vraag?

Als uw vraag niet wordt beantwoord in de veel gestelde vragen, neem dan contact met ons op.