Veel gestelde vragen

13. Vereniging van Eigenaars

Een VvE wordt gevormd door de eigenaren van de woningen in een complex en is bij meerdere eigenaren wettelijk verplicht.

Een VvE ontstaat bij de splitsing van een gebouw in appartementsrechten, mits de splitsingsakte mede de akte van oprichting en de statuten van een VvE inhoudt.

Een VvE beslist over het onderhoud van een complex. Dit betreft het dagelijks onderhoud, zoals bijvoorbeeld de schoonmaak van de gezamenlijke ruimtes. Verder betreft het ook het groot onderhoud, zoals het schilderwerk.

Een VvE bestaat uit de eigenaren van het complex. Wie een woning koopt wordt automatisch lid van de VvE. Huurders zijn geen lid van de VvE.

(Groot)onderhoud wordt besproken in een vergadering. De VvE geeft vervolgens opdracht voor het uitvoeren van het onderhoud. Jaarlijks wordt er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld en besproken. Dit plan geeft inzicht in de kosten voor toekomstig onderhoud. Wanneer een complex eerder onderhoud nodig heeft dan verwacht, dan wordt dit ook tijdens de vergadering besproken.

In een huishoudelijk reglement staan afspraken en regels over het gebruik en beheer van het complex. Vaak staan er ook normen in over gedrag van bewoners en overlast.

Geen antwoord op uw vraag?

Als uw vraag niet wordt beantwoord in de veel gestelde vragen, neem dan contact met ons op.