Veel gestelde vragen

3. Verhuurdersverklaring

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke mededeling van uw vorige verhuurder aan uw nieuwe verhuurder waarin staat of u in uw huurperiode bij uw vorige verhuurder bijvoorbeeld huurachterstand heeft gehad of dat u andere vormen van ‘wanprestatie’ heeft gepleegd, zoals onbevoegde onderverhuur, het veroorzaken van overlast of het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is. Als u gaat verhuizen dan kan het zijn dat de nieuwe verhuurder vraagt om een verhuurdersverklaring. Via het formulier verhuurdersverklaring vraagt u bij ons een verhuurdersverklaring aan.
De verhuurder is niet verplicht om een verhuurdersverklaring te vragen respectievelijk te verstrekken. De verhuurder die dit wel als voorwaarde stelt, heeft de keuze om geen huurovereenkomst met de potentiële huurder af te sluiten.
U neemt contact op met uw huidige verhuurder en vraagt om een verhuurdersverklaring. De verhuurder kan de corporatie zijn of uw huisbaas als u particulier huurt. De verhuurder van de woning maakt dan een verhuurdersverklaring. U kunt deze verhuurdersverklaring ook door uw particuliere verhuurder laten invullen.
Via het formulier verhuurdersverklaring kunt u een verhuurdersverklaring aanvragen. Als wij akkoord gaan, dan ontvangt u binnen 3 werkdagen de verhuurdersverklaring per e-mail.
Een verhuurdersverklaring is maximaal drie maanden geldig.

Geen antwoord op uw vraag?

Als uw vraag niet wordt beantwoord in de veel gestelde vragen, neem dan contact met ons op.