Bedrijfsruimtes

3. Overlast of klachten

Het is zeer vervelend en onwenselijk dat u overlast ervaart. 

Voordat u bij ons een melding maakt van overlast, vragen wij u eerst het gesprek aan te gaan met de overlast veroorzaker. Vaak blijkt dat de veroorzaker het niet met opzet doet en een goed gesprek kan een oplossing bieden. Het is bij zo’n gesprek van belang dat dit op een rustig moment plaatsvindt.

Verder kunt u aan de veroorzaker vragen of hij wellicht ook overlast van u ervaart. Op deze manier laat u zien dat u ook aan hen denkt. Ook kunt u afspraken maken tijdens het gesprek over hoe u een dergelijke situatie kunt voorkomen.
Mochten de gesprekken niets opleveren dan kunt u eventueel ook buurtbemiddeling inschakelen via uw gemeente of hulp vragen aan toezichthouders zoals een huismeester of een wijkagent.
Mocht de veroorzaker een strafbaar feit begaan of de openbare orde verstoren dan adviseren wij u contact op te nemen met de politie (0900-8844).
Komt u er niet uit dan kunt u uiteraard contact met ons op nemen. Wij willen u vragen het overlastformulier in te vullen.

Wij willen u erop wijzen dat wanneer de overlast veroorzaker geen huurder is van een woning van ons, het voor ons moeilijker is om contact op te nemen met de veroorzaker.

Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om te zorgen dat de overlast verminderd of zelfs niet meer plaatsvindt. Wees u er echter wel van bewust dat ook wij niet altijd iets kunnen doen. Wij mogen als verhuurder niet zomaar om elke reden de huur opzeggen en een huurder uit huis zetten.

Overlast moet u kunnen bewijzen en dossiervorming is hierbij zeer belangrijk. Houd daarom een logboek bij waarin u schrijft wanneer u overlast ervaart en welke vorm van overlast het betreft. Dit logboek kunt u toevoegen als bijlage aan het overlastformulier.

Geen antwoord op uw vraag?

Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, neem dan contact met ons op.