Veel gestelde vragen

4. Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat wij de juiste contactgegevens hebben van onze huurders. Via het formulier wijziging e-mailadres of telefoonnummer kunt u eenvoudig een wijziging in uw e-mailadres of telefoonnummer aan ons doorgeven.
Wijzigt uw gezinssituatie geef dit dan aan ons door zodat er eventueel een allonge kan worden opgemaakt. In de volgende gevallen dient er in ieder geval een allonge te worden opgemaakt:

  • Inschrijving van een medehuurder
  • Uitschrijving van een medehuurder
  • Inschrijving van een medebewoner
  • Uitschrijving van een medebewoner

Een allonge wordt gebruikt om na het afsluiten van een huurovereenkomst of gedurende de looptijd ervan aanvullende afspraken te maken
Een medehuurder heeft rechten en plichten ten aanzien van de huurovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld uw echtgenoot, geregistreerd partner of uw partner. Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont. Dit kan uw kind zijn, maar ook uw partner, een familielid of kennis.

Geen antwoord op uw vraag?

Als uw vraag niet wordt beantwoord in de veel gestelde vragen, neem dan contact met ons op.