Woningen

3. Huurovereenkomst en gegevens

Als u de huur wilt opzeggen vergeet dan niet dat u één kalendermaand opzegtermijn heeft. De huuropzegging valt altijd op de eerste dag van een kalendermaand. De laatste dag van de kalendermaand waarin u opzegt zal dan de laatste dag huur zijn. 

In de Toelichting huuropzegging en oplevering woning kunt u terugvinden wat wij van u verwachten bij een huuropzegging en bij de oplevering van uw woning.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke mededeling van uw vorige verhuurder aan uw nieuwe verhuurder waarin staat of u in uw huurperiode bij uw vorige verhuurder bijvoorbeeld huurachterstand heeft gehad of dat u andere vormen van ‘wanprestatie’ heeft gepleegd, zoals onbevoegde onderverhuur, het veroorzaken van overlast of het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is. 

Als u gaat verhuizen dan kan het zijn dat de nieuwe verhuurder vraagt om een verhuurdersverklaring.

Het is belangrijk dat wij de juiste contactgegevens hebben van onze huurders. Wijzigt uw e-mailadres of telefoonnummer? Geef dit dan aan ons door.

Als uw gezinssituatie wijzigt dan worden wij hiervan graag op de hoogte gehouden zodat er eventueel een allonge kan worden opgemaakt. Een allonge wordt gebruikt om na het afsluiten van een huurovereenkomst of gedurende de looptijd ervan aanvullende afspraken te maken.

In de volgende gevallen dient er een allonge te worden opgemaakt:
 
  • Inschrijving van een medehuurder
  • Uitschrijving van een medehuurder 
  • Inschrijving van een medebewoner 
  • Uitschrijving van een medebewoner

Een medehuurder heeft rechten en plichten ten aanzien van de huurovereenkomst. Dit is bijvoorbeeld uw echtgenoot, geregistreerd partner of uw partner. Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont. Dit kan uw kind zijn, maar ook uw partner, een familielid of kennis.
Wilt u graag een huisdier houden dan dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij ons.

Krijgt u toestemming dan is dit altijd met de voorwaarde dat uw huisdier geen overlast mag veroorzaken. Mocht uw huisdier schade veroorzaken aan de woning dan zijn de kosten voor het herstellen van deze schade voor uzelf. 

1. Starten met huren

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Wat moet u regelen bij een verhuizing?

Regel uw gas, water en elektra op tijd. 

In sommige gevallen wordt de energieleverancier gekozen vanuit de verhuurder. Is dit niet het geval dan kiest u zelf de energieleverancier die het beste bij u past.

Mocht uw nieuwe woning voorzien zijn van stadsverwarming dan kunt u niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Er is vaak maar één partij die de warmte aan u levert.

Voor water hoeft u zich alleen maar aan te melden bij het waterbedrijf van uw regio.
Sluit op tijd een abonnement af voor televisie, internet en telefonie, zodat u hier direct gebruik van kunt maken.
Mocht u al een abonnement hebben dan kunt u deze meestal meenemen naar uw nieuwe adres.
Binnen 2 maanden na opleverdatum dient u uw nieuwe adresgegevens door te geven aan de gemeente. Inschrijven kan vaak online via de website van de gemeente met uw DigiD gegevens. De brief die u ontvangt van de inschrijving ontvangen wij graag via verhuur@beauvastgoed.nl.

In sommige gemeenten heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Meer informatie hierover vindt u op de website van de betreffende gemeente.

Wij raden u aan een inboedelverzekering af te sluiten. Verzeker het huurdersbelang (zelf aangebrachte verbeteringen in de woning) ook mee in deze verzekering. 

Ook is een glasverzekering aan te raden. Bij appartementen is dit vaak meeverzekerd in de verzekering van de Vereniging van Eigenaars en derhalve dan niet nodig. Mocht er in uw appartementencomplex een Vereniging van Eigenaars zijn, vraag dan aan onze servicedesk (servicedesk@beauvastgoed.nl) na of een glasverzekering nodig is. 

Een opstalverzekering hoeft u niet af te sluiten, dit wordt geregeld door de verhuurder.

Alle ingrijpende wijzigingen en/of aanpassingen aan de woning dienen ter goedkeuring aan de verhuurder worden voorgelegd (zoals bijv. het aanbrengen van een zonnescherm, plaatsen extra kasten in de keuken, plaatsen/verwijderen wanden e.d.).

Indien u een nieuwbouwwoning betrekt is vaak een woonwijzer beschikbaar. Alvorens u werkzaamheden (schilderwerk, vloeren leggen, e.d.) gaat uitvoeren raadpleeg altijd de tips in deze woonwijzer. Vraag uw verhuurder of een woonwijzer voor uw woning beschikbaar is.

Geef uw nieuwe adres door bij belangrijke instanties en natuurlijk aan familie en vrienden. Dit kunt u eenvoudige zelf doorgeven, maar u kunt ook gebruik maken van een verhuisservice via postnl.nl.

Wijzigt uw gezinssituatie geef dit dan aan ons door.

Voor het houden van huisdieren dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te krijgen van ons. 

3. Huurbetaling en servicekosten

U betaalt iedere maand de huur aan ons. Het volledige huurbedrag dient voor de eerste dag van de maand te zijn betaald. 

U kunt de huur zelf overmaken of u kunt gebruik maken van een automatische incasso. Bij een automatische incasso betaalt u altijd op tijd en u weet tevens van tevoren wanneer de huur wordt afgeschreven.

LET OP: Bent u een nieuwe huurder dan dient u altijd de waarborgsom en de eerste maand huur zelf over te maken. Het bankrekeningnummer hiervoor staat vermeld in de huurovereenkomst artikel 1.6 welke u heeft ontvangen en ondertekend. 

De verhuurder mag jaarlijks de huurprijs verhogen van de door u gehuurde woning.

Voor de wettelijke regels voor huurverhogingen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Soms zijn er omstandigheden waardoor het niet lukt om uw huur op tijd of in één keer te betalen. Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten via administratie@beauvastgoed.nl. Wij zoeken samen naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn of een paar dagen uitstel. Het belangrijkste is dat u met ons in gesprek gaat om te voorkomen dat de achterstand oploopt.

Als uw betaling niet op tijd is dan ontvangt u een betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering wordt automatisch vanuit ons systeem verzonden.

Hulp van de gemeente

Wilt u hulp bij het oplossen of voorkomen van uw schulden? Veel gemeentes bieden schuldhulpverlening aan. Kijk op de website van uw gemeente welke mogelijkheden er zijn.

Betaalt u momenteel via een automatische incasso en wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Vul dan het formulier automatische incasso in.

Bij sommige huurwoningen betaalt u naast uw kale huurprijs een voorschot voor de servicekosten. Dit bedrag wordt met de jaarlijkse afrekening verrekend. Ieder jaar ontvangt u een afrekening van de daadwerkelijk gemaakte servicekosten. Dit kan leiden tot een bijbetaling of teruggave.

Heeft u vragen over de servicekosten? Neem dan contact met ons op via administratie@beauvastgoed.nl.

4. Overlast of klachten

Het is zeer vervelend en onwenselijk dat u overlast ervaart.

Voordat u bij ons een melding maakt van overlast, vragen wij u eerst het gesprek aan te gaan met de overlast veroorzaker. Vaak blijkt dat de veroorzaker het niet met opzet doet en een goed gesprek kan een oplossing bieden. Het is bij zo’n gesprek van belang dat dit op een rustig moment plaatsvindt.

Verder kunt u aan de veroorzaker vragen of hij wellicht ook overlast van u ervaart. Op deze manier laat u zien dat u ook aan hen denkt. Ook kunt u afspraken maken tijdens het gesprek over hoe u een dergelijke situatie kunt voorkomen.

Mochten de gesprekken niets opleveren dan kunt u eventueel ook buurtbemiddeling inschakelen via uw gemeente of hulp vragen aan toezichthouders zoals een huismeester of een wijkagent.

Mocht de veroorzaker een strafbaar feit begaan of de openbare orde verstoren dan adviseren wij u contact op te nemen met de politie (0900-8844).

Komt u er niet uit dan kunt u uiteraard contact met ons op nemen. Wij willen u vragen het overlastformulier in te vullen.

Wij willen u erop wijzen dat wanneer de overlast veroorzaker geen huurder is van een woning van ons, het voor ons moeilijker is om contact op te nemen met de veroorzaker.

Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen om te zorgen dat de overlast verminderd of zelfs niet meer plaatsvindt. Wees u er echter wel van bewust dat ook wij niet altijd iets kunnen doen. Wij mogen als verhuurder niet zomaar om elke reden de huur opzeggen en een huurder uit huis zetten.

Overlast moet u kunnen bewijzen en dossiervorming is hierbij zeer belangrijk. Houd daarom een logboek bij waarin u schrijft wanneer u overlast ervaart en welke vorm van overlast het betreft. Dit logboek kunt u toevoegen als bijlage aan het overlastformulier.

5. Reparatie en onderhoud

Zowel Beauvastgoed als u zijn verantwoordelijk voor onderhoud in uw woning. In de onderhoudswijzer en algemene bepalingen, welke u heeft ontvangen bij uw huurovereenkomst, vindt u een indicatie van wat in de meeste gevallen voor rekening voor u als huurder komt. 

Mogelijk kunt u zelf de reparatie uitvoeren. Op onze website onder veel gestelde vragen vindt u handige tips om reparaties zelf uit te voeren. Komt u er niet uit, dien dan een reparatie- of onderhoudsverzoek bij ons in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft u een spoedeisende vraag of melding? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0172-742655. 

Het is belangrijk dat u uw woning goed kunt afsluiten. Bent u een sleutel kwijt of wilt u een sleutel laten bijmaken? In veel gevallen kunt u dat zelf doen bij de lokale sleutelspecialist. 

Gaat het om een sleutel met certificaat? Die bestelt u bij ons. De kosten voor het bestellen van een sleutel zijn voor uw eigen rekening. 

Heeft u problemen met een slot of (afgebroken) sleutel? Doe dan een reparatieverzoek bij onze servicedesk. Zij zullen aan de hand van de ontvangen informatie beoordelen of de reparatie door ons wordt verholpen of dat u zelf de reparatie moet herstellen. In beide gevallen zijn de reparatiekosten voor rekening van uzelf. 

Als u iets wilt aanpassen in de door u gehuurde woning dan wilt u dus een Zelf Aangebrachte Voorziening, ook wel ZAV genoemd, plaatsen. Het kan zijn dat u voor deze Zelf Aangebrachte Voorziening toestemming moet vragen bij ons. 

Het kan voorkomen dat u voor een Zelf Aangebrachte Voorziening een extra waarborgsom moet betalen.

Mochten bij vertrek van de huurder de Zelf Aangebrachte Voorzieningen niet verwijderd worden naar aard en wijze waarop de verhuurder zich kan verenigen, dan kan verhuurder met de extra waarborgsom de door de Zelf Aangebrachte Voorzieningen ontstane mankementen herstellen.

Mocht er een overname door een nieuwe huurder plaatsvinden dan moet dit altijd via een Overnameformulier worden geregistreerd. Dit formulier is onderdeel van de huurovereenkomsten van de nieuwe huurder.

In de regel worden woningen casco opgeleverd aan onze huurders. Dit betekent dat de huurder zelf moet zorgen voor de nodige afwerkingen in de woning. In de keuze voor het type wand- en vloerafwerking bent u aan de voorwaarden gehouden zoals die zijn opgenomen in uw huurovereenkomst.

De toelichting wand- en vloerafwerking woningen is opgesteld om voor u te verduidelijken wat de mogelijkheden zijn. Is er toestemming verleend of heeft u geen toestemming nodig, dan kunt u beginnen met klussen.

Bij onze veel gestelde vragen vindt u handige tips. Wij helpen u graag een handje.

In onze Onderhoudswijzer voor woningen en in de algemene bepalingen vindt u een indicatie van wat in de meeste gevallen voor rekening van u als huurder komt.

Op de website van de overheid vindt u het volledige besluit kleine herstellingen.

6. Veel gestelde vragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geen antwoord op uw vraag?

Als uw vraag niet wordt beantwoord in de veel gestelde vragen, neem dan contact met ons op.