Veel gestelde vragen

2. Huur opzeggen

U kunt op drie manieren uw huur opzeggen:


1. Via onze website. Ga naar Huur opzeggen en vul het formulier in.2. Via e-mail. Stuur een e-mail aan verhuur@beauvastgoed.nl. Vermeld in de e-mail de volgende gegevens:

  • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats van de woning waarvan u de huur opzegt.
  • De datum waarop u de huurovereenkomst wenst te beëindigen. Let op: De huuropzegging valt altijd op de eerste dag van een kalendermaand. De laatste dag van de kalendermaand waarin u opzegt zal dan de laatste dag huur zijn.
  • De reden van uw huuropzegging.
  • Uw nieuwe adres ten behoeve van onze administratie.


3. Via aangetekende post. Stuur een aangetekende brief aan: Beauvastgoed Beheer B.V., Aarkade 7, 2406 BV Alphen aan den Rijn. Vermeld in de brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats van de woning waarvan u de huur opzegt.
  • De datum waarop u de huurovereenkomst wenst te beëindigen. Let op: De huuropzegging valt altijd op de eerste dag van een kalendermaand. De laatste dag van de kalendermaand waarin u opzegt zal dan de laatste dag huur zijn.
  • De reden van uw huuropzegging.
  • Uw nieuwe adres ten behoeve van onze administratie.


De bevestiging van uw opzegging ontvangt u van ons altijd per e-mail.

Als u de huur wilt opzeggen vergeet dan niet dat u één kalendermaand opzegtermijn heeft. De huuropzegging valt altijd op de eerste dag van een kalendermaand. De laatste dag van de kalendermaand waarin u opzegt zal dan de laatste dag huur zijn.

Voorbeeld:
U wilt per 1 april uw huurovereenkomst opzeggen, dan moet u uw huurovereenkomst uiterlijk voor 1 maart opzeggen. De laatste dag huur is dan op 31 maart.

U heeft bij ons te kennen gegeven uw huur per eerstvolgende mogelijkheid op te zeggen en wij hebben uw huuropzegging inmiddels per email aan u bevestigd. In de ‘Toelichting huuropzegging en oplevering woning’ vindt u alle informatie inzake huuropzegging en leggen wij u uit wat wij van u verwachten voor de eindoplevering van de woning.

Na onze bevestiging op uw huuropzegging, zullen wij telefonisch contact met u opnemen voor het inplannen van een voorinspectie. Tijdens deze voorinspectie zal de woning worden geïnspecteerd en eventuele gebreken zullen in kaart worden gebracht. In beginsel dient u de woning op te leveren in de staat waarin de woning ook aan u is opgeleverd. Tijdens de voorinspectie zullen wij de punten waar u o.a. aan moet denken voor het opleveren van de woning met u doornemen, toelichten en indien nodig u aanvullende instructies geven of afspraken met u maken.

Mocht u zelf voorzieningen (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) hebben aangebracht in de woning of u heeft deze van de vorige huurder overgenomen dan kan het zijn dat u deze voorzieningen ongedaan moet maken.

Als u de huur heeft opgezegd dan is het afhankelijk van de aandachtspunten die bij de voorinspectie naar voren komen, of wij besluiten om een tussentijdse inspectie met u in te plannen. Wij zullen hiervoor een afspraak met u maken of vragen om duidelijke overzichtsfoto’s te maken en deze naar ons te mailen.

U spreekt met onze verhuurafdeling af wanneer de gezamenlijke eindinspectie/eindoplevering van de woning plaatsvindt. Van deze eindinspectie wordt een rapport opgemaakt. De woning moet op het moment van de eindinspectie geheel ontruimd en schoon zijn. Dit geldt ook als dit moment niet samenvalt met het tijdstip waarop de met u gesloten huurovereenkomst formeel eindigt. Als u Zelf Aangebrachte Voorzieningen heeft die worden overgenomen door de nieuwe huurder, en hierover zijn afspraken gemaakt via het Overnameformulier, dan hoeven deze niet ongedaan te zijn gemaakt of te zijn verwijderd.

Bij de eindinspectie dient u ook de sleutels van de woning in te leveren. Meer informatie over de eindinspectie/eindoplevering vindt u in de Toelichting huuropzegging en oplevering woning.

Bij de (eind)inspectie maken wij een inspectierapport op. Daarin staat aangegeven in welke staat u de woning heeft opgeleverd. U wordt verzocht het inspectierapport voor akkoord te ondertekenen.

Ondertekening van het inspectierapport dient te geschieden door de huurder dan wel een door de huurder gemachtigd persoon. Deze machtiging dient voor de afspraak voor voorinspectie/eindoplevering per e-mail (verhuur@beauvastgoed.nl) aan ons te worden aangeleverd.

Een kopie van het inspectierapport ontvangt u na afloop per e-mail van ons.

Geen antwoord op uw vraag?

Als uw vraag niet wordt beantwoord in de veel gestelde vragen, neem dan contact met ons op.