Veel gestelde vragen

1. Starten met huren

Bent u op zoek naar een woning? Het volledige aanbod van Beauvastgoed kunt u vinden op Funda.

Heeft u interesse? Vul dan het contactformulier bij ‘Contact met de makelaar’ in op Funda of stuur een e-mail aan verhuur@beauvastgoed.nl.

De minimale huurperiode van onze woningen bedraagt 12 maanden, daarna loopt de huurovereenkomst door (behoudens opzegging) voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij anders wordt overeengekomen.

De huurdersnorm is vastgesteld op een bruto maandinkomen van minimaal driemaal de huurprijs. Dit betekent dat het bruto gezinsinkomen driemaal de huurprijs dient te bedragen.

Indien de woning een sociale huurwoning betreft, dan mag uw (gezamenlijke) jaarinkomen niet meer bedragen dan is vastgesteld door de rijksoverheid in dat jaar.

De definitieve beoordeling van de huurkandidaten vindt plaats via een zogenaamde creditcheck. Daarvoor moeten wij een aantal van uw persoonlijke gegevens, zoals legitimatie, inkomsten en woonsituatie kunnen inzien. De volgende documenten dienen te worden aangeleverd in PDF-bestand via e-mail:

 • Kopie paspoort/ID-kaart (geen rijbewijs)
  hiervoor kunt u gebruik maken van de app KopieID om zo een veilige kopie te maken van dit document, hier kunt u uw BSN- en documentnummer afschermen aangezien wij deze niet nodig hebben voor de eerste creditcheck. U kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of via de Google Play Store.
 • Kopie arbeidsovereenkomst
 • Werkgeversverklaring
 • Kopie drie recente loonstroken
 • Kopie laatste drie bankafschriften
 • Verhuurdersverklaring of in geval van een eigen woning een hypotheekverklaring (indien geen hypotheekverklaring overlegd kan worden, de bankafschriften van het laatste half jaar)

Indien u ondernemer bent:

 • Kopie paspoort/ ID-kaart (geen rijbewijs)
  hiervoor kunt u gebruik maken van de app KopieID om zo een veilige kopie te maken van dit document, hier kunt u uw BSN- en documentnummer afschermen aangezien wij deze niet nodig hebben voor de eerste creditcheck. U kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of via de Google Play Store.
 • Recent Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Jaarcijfers van de laatste 2 jaar
 • Verhuurdersverklaring of in geval van een eigen woning een hypotheekverklaring (indien geen hypotheekverklaring overlegd kan worden, de bankafschriften van het laatste half jaar)

Let op. Zonder een complete aanlevering van gevraagde gegevens, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Als u een woning huurt of wilt gaan huren bij Beauvastgoed dan hebben wij een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen wij deze kopie niet zomaar opslaan. Het is belangrijk dat u daarom een aantal gegevens onherkenbaar maakt (in ieder geval uw pasfoto en BSN-nummer). Als u een woning huurt bij Beauvastgoed dan dient in ieder geval het documentnummer van uw identiteitsbewijs zichtbaar te blijven.

Middels de app KopieID kunt u een veilige kopie maken van uw identiteitsbewijs. U kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of via de Google Play Store.

Als u bij ons een huurovereenkomst ondertekent horen daar ook algemene bepalingen bij. In de huurovereenkomst zijn de hoofdzaken vastgelegd. In de algemene bepalingen staan alle andere relevante zaken opgenomen.

Op onze website vindt u de meest recente algemene bepalingen. Bent u reeds huurder bij ons dan kan het zijn dat de door u ondertekende algemene bepalingen afwijken van deze algemene bepalingen.

U dient in de meeste gevallen zelf de leverancier te regelen voor uw gas, elektra en water. Zorg dat u dit op tijd regelt.

In sommige gevallen wordt de energieleverancier gekozen vanuit de verhuurder. Is dit niet het geval dan kiest u zelf de energieleverancier die het beste bij u past. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de Energievergelijker van de Consumentenbond.

Mocht uw nieuwe woning voorzien zijn van stadsverwarming dan kunt u niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Er is vaak maar één partij die de warmte aan u levert.

Voor water hoeft u zich alleen maar aan te melden bij het waterbedrijf van uw regio.

U moet altijd uw verhuizing doorgeven aan uw (nieuwe) gemeente.

Binnen 2 maanden na opleverdatum dient u uw nieuwe adresgegevens door te geven aan de gemeente. Inschrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) kan vaak online via de website van de gemeente met uw DigiD gegevens. De brief die u ontvangt van de inschrijving ontvangen wij graag via verhuur@beauvastgoed.nl.

In sommige gemeenten heeft u een huisvestingsvergunning nodig. Meer informatie hierover vindt u op de website van de betreffende gemeente.

Een huisvestingsvergunning is een vergunning van de gemeente dat u in een bepaalde woning mag gaan wonen. Gemeenten willen daarmee voorkomen dat (goedkope) woningen worden verhuurd aan mensen met een hoger inkomen: het zogeheten ‘scheefwonen’.

Op de website van de gemeente waar u wilt gaan wonen vindt u hierover meer informatie.
Wij raden u aan een inboedelverzekering af te sluiten. Verzeker het huurdersbelang (zelf aangebrachte verbeteringen in de woning) ook mee in deze verzekering. Als er schade is aan uw meubels, vloer of andere spullen door een probleem in uw woning dan valt dit onder de inboedelverzekering. Het is daarom erg belangrijk om zelf een goede inboedelverzekering af te sluiten. Beauvastgoed is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de schade aan uw inboedel die ontstaat door een probleem in uw woning.

Ook is een glasverzekering aan te raden. Bij appartementen is dit vaak meeverzekerd in de verzekering van de Vereniging van Eigenaars en derhalve dan niet nodig. Mocht er in uw appartementencomplex een Vereniging van Eigenaars zijn, vraag dan aan onze servicedesk (servicedesk@beauvastgoed.nl) na of een glasverzekering nodig is.

Een opstalverzekering hoeft u niet af te sluiten, dit wordt geregeld door de verhuurder.
Alle ingrijpende wijzigingen en/of aanpassingen aan de woning dienen ter goedkeuring aan de verhuurder te worden voorgelegd (zoals bijv. het aanbrengen van een zonnescherm, plaatsen extra kasten in de keuken, plaatsen/verwijderen wanden e.d.). Ga voor meer informatie naar het overzicht meest voorkomende Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

In een woonwijzer staat veel informatie die nodig is voor goed gebruik en onderhoud van de huurwoning.

Indien u een nieuwbouwwoning betrekt is vaak een woonwijzer beschikbaar. Alvorens u werkzaamheden (schilderwerk, vloeren leggen, e.d.) gaat uitvoeren raadpleeg altijd de tips in deze woonwijzer. Vraag uw verhuurder of een woonwijzer voor uw woning beschikbaar is.

Geef uw nieuwe adres door bij belangrijke instanties en natuurlijk aan familie en vrienden. Dit kunt u eenvoudige zelf doorgeven, maar u kunt ook gebruik maken van een verhuisservice via postnl.nl.
In de regel worden woningen casco opgeleverd aan onze huurders. Dit betekent dat de huurder zelf moet zorgen voor de nodige afwerkingen in de woning. In de keuze voor het type wand- en vloerafwerking bent u aan de voorwaarden gehouden zoals die zijn opgenomen in uw huurovereenkomst. Ga naar de Toelichting wand- en vloerafwerking woningen voor meer informatie.
Heeft u na de oplevering een (technisch) probleem ontdekt? Dan dient u dit binnen 30 dagen na ingang van uw huurovereenkomst bij ons te melden. Ga naar reparatie en onderhoud om een reparatie- of onderhoudsverzoek in te dienen.

Geen antwoord op uw vraag?

Als uw vraag niet wordt beantwoord in de veel gestelde vragen, neem dan contact met ons op.