Veel gestelde vragen

11. Zelf klussen

Wij begrijpen dat u van uw woning een thuis wilt maken. Kleine eenvoudige klusjes zijn zo gedaan, maar als u een grote wijziging wilt doorvoeren in uw woning dan dient u hier toestemming voor te vragen bij ons. Als zaken zonder zichtbare schade eenvoudig verwijderd kunnen worden, dan hoeft u hier in de regel geen toestemming voor te vragen. Ga naar het overzicht meest voorkomende Zelf Aangebrachte Voorzieningen voor meer informatie.

Als u iets wilt aanpassen in de door u gehuurde woning dan wilt u dus een Zelf Aangebrachte Voorziening, ook wel ZAV genoemd, plaatsen. Het kan zijn dat u voor deze Zelf Aangebrachte Voorziening toestemming moet vragen bij ons.

Ga naar het overzicht meest voorkomende Zelf Aangebrachte Voorzieningen voor meer informatie.

Mocht u de woning verlaten, dan kan het uiteraard zo zijn dat u Zelf Aangebrachte Voorzieningen ter overname wilt aanbieden aan de opvolgende huurder. U dient dit dan tijdens de voorinspectie aan te geven. De opvolgende huurder dient akkoord te gaan met de Zelf Aangebrachte Voorzieningen en de voorwaarden die daar aan verbonden zijn. Door middel van ondertekening van het overnameformulier gaat u beiden akkoord met de overname. Dit overnameformulier dient dan uiterlijk voor of tijdens de eindinspectie getekend te worden.

Indien met de opvolgende huurder geen overeenstemming kan worden bereikt met betrekking tot overname van de Zelf Aangebrachte Voorzieningen, moeten alle u toebehorende voorzieningen voor het einde van de maand worden verwijderd. Eventueel hieruit voortvloeiende schade dient tijdig door u te worden hersteld. Voor de volledigheid maken wij u erop attent dat het overnameformulier alleen geldig is als de opvolgende huurder daadwerkelijk overgaat tot het aangaan van een huurovereenkomst van de woning. Indien er bij de voorinspectie nog geen nieuwe huurder bekend is, kunnen er geen zaken ter overname worden aangeboden. Het gehuurde dient in dat geval opgeleverd te worden in de staat zoals u het in beginstel opgeleverd heeft gekregen van ons.
In de regel worden woningen casco opgeleverd aan onze huurders. Dit betekent dat de huurder zelf moet zorgen voor de nodige afwerkingen in de woning. In de keuze voor het type wandafwerking bent u aan de voorwaarden gehouden zoals die zijn opgenomen in uw huurovereenkomst. Wij geven wel toestemming voor de volgende wandafwerking:

 • Behang (papier) De binnenwanden worden behangklaar opgeleverd. Dit betekent dat oneffenheden in de wand zijn toegestaan. De wanden zijn daarmee geschikt om te worden afgewerkt met behang (papier).
 • Renovlies (vlak) Mits vakkundig aangebracht
 • Sauswerk (schilderen) Wanden zijn niet sausklaar, resultaat kan dus tegenvallen. Er dient in ieder geval gebruik te worden gemaakt van voorstrijkmiddel.

Wij geven geen toestemming voor de volgende wandafwerking:

 • Spackspuiten
 • Stukwerk (renovlies is eventueel een goed alternatief)
 • Vliesbehang (met textuur)

In de toelichting wand- en vloerafwerking woningen verduidelijken wij de mogelijkheden.
In de regel worden woningen casco opgeleverd aan onze huurders. Dit betekent dat de huurder zelf moet zorgen voor de nodige afwerkingen in de woning. In de keuze voor het type vloerafwerking bent u aan de voorwaarden gehouden zoals die zijn opgenomen in uw huurovereenkomst. Wij geven wel toestemming voor de volgende vloerafwerking:

 • Hout De houtenvloer moet zwevend worden gelegd (dus niet worden verlijmd op de dekvloer). Als uw woning is uitgerust met vloerverwarming dan moeten zowel de ondervloer als de houten vloer hier geschikt voor zijn. Bij een appartement moet u een 10db ondervloer toepassen met TNO keurmerk i.v.m. vermindering contact geluid naar de onderburen.
 • Laminaat Het laminaat wordt door middel van een kliksysteem los gelegd op een ondervloer. Als uw woning is uitgerust met vloerverwarming dan moeten zowel de ondervloer als het laminaat hier geschikt voor zijn. Bij een appartement moet u een 10db ondervloer toepassen met TNO keurmerk i.v.m. vermindering contact geluid naar de onderburen.
 • PVC PVC vloeren die verlijmd moeten worden op de (geëgaliseerde) dekvloer zijn niet toegestaan. De PVC vloer moet los worden gelegd (eventueel click PVC)
 • Tapijt Het tapijt moet los worden gelegd en dus niet verlijmd. Het spannen van tapijt op spijkerlatten is niet toegestaan.
 • Vinyl Het vinyl moet los worden gelegd. Omdat vinyl van zichzelf een glad en zacht oppervlak heeft is meestal een egaliserend en sterke ondervloer nodig.

Wij geven geen toestemming voor de volgende vloerafwerking:

 • Vloercoating
 • Vloertegels

In de toelichting wand- en vloerafwerking woningen verduidelijken wij de mogelijkheden.

Wij geven geen toestemming voor het schilderen van de buitenkant van uw woning.

Wij begrijpen dat u uw badkamer wilt aanpassen naar uw wensen.

Het aanbrengen van een toiletrol- en wc-borstelhouder is toegestaan mits u dit monteert middels dubbelzijdig tape. Indien er geboord moet worden dan is er toestemming vereist van de eigenaar.

Voor het aanbrengen van een steun of douchescherm dient u vooraf toestemming aan ons te vragen middels het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen.Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • Er moet zoveel mogelijk in de voegen geboord worden, met een zo klein mogelijke diameter boor/plug.
 • Het vloerprofiel dient middels kitten te worden vastgezet, er mag niet in de grond geboord worden.


Wij geven geen toestemming voor het installeren van een bidet of urinoir of het plaatsen van een ligbad. Ook geven wij geen toestemming voor het vervangen van de wand- en/of vloertegels.

Een binnendeur of het deurbeslag mag u vervangen en u heeft hiervoor geen toestemming nodig van ons.

Let er wel op dat u bij vertrek de oorspronkelijke binnendeur en het beslag moet terugplaatsen mocht de nieuwe huurder dit niet willen overnemen.

Voor het plaatsen van een dakkapel geven wij geen toestemming.

Voor het plaatsen van een dakraam geven wij geen toestemming.

Wij vinden het erg vervelend als u ongedierte in uw woning heeft en begrijpen het als u horren wilt maken in uw ramen en deuren en verlenen hiervoor wel toestemming. Bij vertrek uit de woning dient u de horren weg te halen en de eventuele schade die ontstaan is te herstellen. Uiteraard is dit alleen van toepassing als de nieuwe huurder de horren niet wil overnemen. Middels het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen kunt u toestemming vragen voor het plaatsen van horren.

Voor het plaatsen van een kattenluik geven wij geen toestemming.

Voor het installeren van een rolluik geven wij geen toestemming.

Als alternatief kunt u kiezen voor screens. Voor het plaatsen van screens dient u vooraf toestemming te vragen bij ons middels het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen en gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • Er mag niet geboord worden in de kozijnen.
 • Screens moeten geplaatst worden op de gevel.
 • Er moet zoveel mogelijk in de voegen geboord worden.


Voor het plaatsen van een zonnescherm dient u vooraf toestemming aan ons te vragen middels het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen en geldt in ieder geval de volgende voorwaarde:

 • Er moet zoveel mogelijk in de voegen geboord worden.

Voor het aanleggen van een airco-installatie geven wij geen toestemming.

Heeft u moeite met traplopen dan begrijpen wij dat hier u hier een oplossing voor wilt. Via het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen kunt u bij ons toestemming vragen voor het installeren van een traplift. De wijze van montage van de traplift gaat altijd in overleg met onze servicedesk.

Voor het installeren van zonnepanelen geven wij geen toestemming.

Voor het vervangen van uw keuken geven wij geen toestemming. Wilt u uw keuken uitbreiden dan dient u hiervoor toestemming aan ons te vragen middels het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen. Wij staan een uitbreiding toe mits deze wordt besteld bij de desbetreffende keukenleveranciers in dezelfde uitvoering (kleuren, grepen etc.).
Heeft u veel zon in de tuin en wilt u liever in de schaduw zitten? Dan kan dit door middel van een terrasoverkapping. Voor het plaatsen van een terrasoverkapping dient u vooraf toestemming aan ons te vragen middels het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

Wij staan een terrasoverkapping vaak toe onder de volgende voorwaarden:

 • De terrasoverkapping mag niet tegen of aan de gevel van de woning worden gemonteerd omdat dit onderhoudswerkzaamheden (bereikbaarheid met steiger) kan bemoeilijken.
 • De terrasoverkapping mag niet aan de buitenberging worden gemonteerd.
 • Bij de gemeente moet nagegaan worden of er een vergunning nodig is. Mocht dit nodig zijn, dan zijn de kosten van deze vergunning voor de huurder.
 • De hemelwaterafvoer mag niet op het riool worden aangesloten en water dient in de tuin te worden geborgd.
 • Er moet overleg met de buren plaatsvinden of zij bezwaar hebben.

Wilt u een extra binnenwand plaatsen in uw woning dan dient u vooraf toestemming bij ons te vragen middels het aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

Voor het plaatsen van een extra binnenwand gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • Bij einde huurovereenkomst moeten deze altijd verwijderd worden.
 • Er mag niet in de vloeren worden geboord indien er vloerverwarming aanwezig is.

Wij geven geen toestemming om een eventuele aanwezige trapkast te verwijderen.

Voor het aanleggen van een vijver geven wij geen toestemming.

Voor het plaatsen van een uitbouw/aanbouw aan de woning geven wij geen toestemming.

De bestaande tuinafscheiding/erfafscheiding, hagen, schuren, getimmerten en andere opstallen mag u niet wijzigen of verwijderen zoals ook vermeld in de algemene bepalingen, welke u heeft ontvangen bij uw huurovereenkomst. Met betrekking tot de tuinafscheiding/erfafscheiding dient u zich tevens te houden aan de wettelijke regels, (lokale) voorschriften en de bepalingen in de huurovereenkomst, met dien verstande dat erfafscheidingen aan de achterzijde niet hoger zijn dan 1.80 meter en die aan de voorzijde niet hoger zijn dan 1 meter. Wilt u beplanting weghalen en/of vervangen, ga dan naar reparatie en onderhoud en vul het formulier in.

Stuur foto’s van de beplanting mee die u wenst weg te halen en/of te vervangen. Onze servicedesk zal vervolgens beoordelen of de planten mogen worden weggehaald en/of vervangen.

De bestaande tuinafscheiding/erfafscheiding, hagen, schuren, getimmerten en andere opstallen mag u niet wijzigen of verwijderen zoals ook vermeld in de algemene bepalingen, welke u heeft ontvangen bij uw huurovereenkomst.

Het is niet toegestaan om aan de tuinafscheiding/erfafscheiding objecten te bevestigen zoals doeken of riet. Deze objecten zijn namelijk vaak enorme windvangers welke niet bestand zijn tegen zware omstandigheden, aangezien de wind niet kan ontsnappen. Wilt u meer privacy in uw tuin dan adviseren wij u om een groene wind doorlatende afscheiding te realiseren.

Mocht u nog geen tuinafscheiding/erfafscheiding hebben dan dient u zich te houden aan de wettelijke regels, (lokale) voorschriften en de bepalingen in de huurovereenkomst, met dien verstande dat erfafscheidingen aan de achterzijde niet hoger zijn dan 1.80 meter en die aan de voorzijde niet hoger zijn dan 1 meter.

Geen antwoord op uw vraag?

Als uw vraag niet wordt beantwoord in de veel gestelde vragen, neem dan contact met ons op.